Τεστ αλλεργιών στα εμβόλια Covid 19

Τεστ αλλεργιών στα εμβόλια Covid 19

Πρόκειται για τεστ αλλεργιών από τα εμβόλια Covid 19, ενόψει του εμβολιασμού σας.
Image
Η σημασία των τεστ αλλεργιών στα εμβόλια Covid 19 είναι σημαντική, καθώς ο ασθενής μπορεί να μάθει αν είναι αλλεργικός η όχι στο εμβόλιο.

Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης τα συμπτώματα είναι κνησμός, αγγειοίδημα,
κνίδωση, βρογχόσπασμος, υπόταση.

Η ουσία που εξετάζεται είναι η Πολυαιθυλενογλυκόλη, PEG, για συντομία κ το πολυσορβικό 80.