Λιπαιμικό Προφίλ

Λιπαιμικό Προφίλ

Εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω αθηρωμάτωσης
Image
Με το λιπιδαιμικό προφίλ γίνεται εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω αθηρωμάτωσης. Πέρα από τις μετρήσεις των ουσίων αυτών, αξιολογείται και η μεταξύ τους αναλογία (αθηρωματικός δείκτης).

Στα αποτελέσματα εκτιμάται η ενδογενής παραγωγή των χοληστερινών καθώς και η διατροφική επιβάρυνση των ζωικών λιπαρών στον οργανισμό μας.

Το λιπαιμικό προφίλ περιλαμβάνει την μέτρηση:

Ολικής χοληστερίνης

Τριγλυκεριδίων

HDL χοληστερίνης

Αθηρωματικός δείκτης

LDL χοληστερίνης

Λιποπρωτεϊνη α / Lp(a)

Απολιποπρωτεϊνη Α

Απολιποπρωτεϊνη Β

VLDL, Apo-E

Η πρόληψη, ο έλεγχος και η θεραπεία είναι βασικοί παράγοντες
για μια καλή ποιότητα ζωής, πάντα σε συνδυασμό με
σωστή διατροφή καi σωματική άσκηση.